Utredningar

 

Luftanalys

Andas sunt Sverige runt

Foto:Mia

Utredningar

Vi människor tillbringar en stor del av våra liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa. Har ni problem kan vi erbjuda er hjälp att utreda vad som orsakar problemen vid tex lukt, mögel, dålig luft, temperatur mm.

 

Vi kan erbjuda er

 

  • Utredningar av inre miljö i bostäder, kontor, skolor, förskolor mm. där man upplever t.ex. luktproblem, problem med inomhustemperaturer, misstanke om mögel mm.
  • Luftanalyser
  • Partikelprover
  • Mögelprov (materialprov)
  • Fukt mätning
  • Radonmätning
  • temperaturloggningar

 

Copyright © All Rights Reserved 2018 Luftanalys