OVK

Vi utför OVK besiktningar och innehar

Certifikat för funktionskontrollant av ventialtionssystem, BEHÖRIGHET K.


OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.


Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.

Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).


Kravet på OVK finns sedan 1991.


Här kan du läsa om reglerna i korthet. länk till boverket.

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/