Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning


Vi kan tillhandhålla teknisk förvaltning åt  fastighetsägare och  bostadsrättsföreningar.


Wiktorssons i Stockholm AB har en mångårig erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning åt fastighetsbolag och bostadsrättföreningar. Vi arbetar med olika typer av projekt, så som t.ex. handläggning av försäkringsärenden, Miljö & Hälsa ärenden, diverse utredningar, projektledning, underhåll, m.m.


Vi har ett utbrett samarbete med entreprenörer inom bygg, vvs, el, ventilation styr & regler m.m.

Vår affärsidé är att ha ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och ha lagom volym med kunder för att på så vis nå bra resultat och nöjda kunder.