Utredningar

Utredningar

Vi människor tillbringar en stor del av våra liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa. Har ni problem kan vi erbjuda er hjälp att utreda vad som orsakar problemen vid tex lukt, mögel, dålig luft, temperatur mm.


Vi kan erbjuda er


Utredningar av inre miljö i bostäder, kontor, skolor, förskolor mm. där man upplever t.ex. luktproblem, problem med inomhustemperaturer, misstanke om mögel mm.

Luftanalyser

Partikelprover

Mögelprov (materialprov)

Fukt mätning

Radonmätning

temperaturloggningar